Agile GRC coach

De wereld verandert, verander jij ook?

uITvisie

IT ontwikkelingen creëren zo nieuwe mogelijkheden en daardoor nieuw gedrag. Hierdoor ontstaat er een nieuwe dynamiek en is een andere aanpak nodig.

Oude besturingsmodellen voldoen niet meer. Veranderingen volgen elkaar te snel op zodat situaties niet meer maakbaar zijn. Als de situatie in kaart gebracht is, is deze alweer anders.

De Governance, Risk & Compliance (waaronder bijvoorbeeld ook GDPR en Cyber-security) worden meer Agile omdat niet vooraf te zeggen is wat er nodig is.

Dit vereist een andere mindset, strategie en implementatie. Als je doet wat je deed krijg je niet wat je nodig hebt.

Workshopbegeleider

Kinderen leren anders, hoe leer jij?

Create2Learn

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben veel fantasie. Ontwikkelingen in de ICT maken het mogelijk om dingen anders aan te bieden. Hierdoor kun je deze nieuwsgierigheid en creativiteit gebruiken bij het leren. Zo wordt leren een natuurlijk proces.

Geheugentrainer

Onze hersenen onthouden veel, hoeveel onthoud jij?

WINKlaverjas

Als wij iets onthouden, gebruiken onze hersenen van nature verschillende prikkels zoals: locatie, uiterlijk, geur en emotie. Hierdoor onthouden we dingen beter en makkelijker. Door bij het leren gebruik te maken van deze prikkels kunnen we meer en beter onthouden.

Referenties