Gentle yet sharp questions

Mark is very gentle and kind coaching professional. He created a safe space for coaching and sharing fears or limiting beliefs that we create from our experiences. In this safe enviroment I was able to share my experience and thoughts. Mark with gentle yet sharp questions got me to realize useful insights to keep on going through my blocking issues without losing long term perspective.

Outstanding coach

Mark & I have been working together in a coaching program for about 9 weeks now. During that time we made it a point to connect at least once a week over a zoom call to support each other and hold each other accountable.

It is a great experience as I find Mark very warm, supportive, intuitive and empathic when it comes to helping me through my blockages and limiting beliefs. I would recommend Mark to anyone who would like to work with an outstanding coach who will give you their full undivided attention.

Get answers to questions in an unexpected way

Quimpro is Quantum! It gives you the means to discover yourself and work with everything that is possible in life with your personal qualities. The best part is that you get answers to questions in an unexpected way, almost magically!

Excellent skills in project management

Mark is a dedicated consultant with excellent skills in project management and PMO. He received several recommendations from customers he worked for as a LogicaCMG PMO consultant.

Ability to go paths others did not think about

I had the pleasure to work with Mark during his time with the ABNAMRO security and fraud department. During this time he showed professionalism and the ability to go paths where others did not think about. He was able to combine enthousiasm with out of the box thinking. This combination made a big contribution to the project and the spirit in the team. I wish Mark all the best for the future and hope that our paths will cross again in the future.

Hield de vinger aan de pols met betrekking tot de kwaliteit

Ik heb Mark leren kennen bij de Inspectie van Verkeer en Waterstaat in het project implementatie Boordcomputer Taxi. Dit project werd geconfronteerd met voortdurend wijzigende specificaties en een hoog ambitieniveau, met strikte budgetgrenzen. Dit project was zeer uitdagend, enerzijds door de publieke opinie, anderzijds door de politiek en door bestuurlijke reorganisaties. Verder kent het project een grote hoeveelheid ketenpartners die allen op een lijn moesten komen qua doorlooptijd en planning. Mark was zeer adequaat in de naleving van processen en procedures, Mark hield de vinger aan de pols met betrekking tot de kwaliteit van op te leveren producten. Mark was een ware horzel in de pels van de projectmanager en ik heb wat dat betreft veel plezier aan Mark gehad. Hij hield mij scherp. Mark is zeer integer en als collega een plezierige persoon. Mark is naast zijn rol Q&A ook een uitstekend projectmanager.

Weet te schakelen van hands on werk tot strategische advisering

Mark is een kwaliteitsmanager met goede kennis van zaken omtrent kwaliteitsaspecten als risicomanagement, audits en voortgangsbewaking. Omdat Mark een teamspeler is zet hij zich naast zijn eigen werk ook in voor teamleden; op Mark kun je bouwen. Mark weet te schakelen van hands on werk tot strategisch advisering. Als persoon ook erg plezierig te hebben in je team. Indien gelegenheid zich voordoet zal ik hem terug vragen.