Business Consultancy

IT ontwikkelingen creëren zo nieuwe mogelijkheden en daardoor nieuw gedrag. Hierdoor ontstaat er een nieuwe dynamiek en is een andere aanpak nodig. Hierin is invoelen, aanpassen en creatief denken belangrijker geworden. Lees meer

Organisaties hebben te maken zodanig snel veranderende benodigdheden, dat vaak niet vooraf te zeggen is wat er nodig is. Cyber-security moet bijvoorbeeld uitgaan van ‘Assumption of Breach’ omdat de technologieën zich snel ontwikkelen, snel verspreiden en steeds laagdrempeliger te gebruiken zijn. Zo zijn ze voor steeds meer mensen toegankelijk. Dus ook voor ‘criminelen’. Men kan dus niet langer uitgaan van een stabiele situatie.

Bestaande besturingsmodellen zijn onvoldoende ingesteld op de huidige dynamische omgeving. Veranderingen volgen elkaar snel op zodat een situatie niet meer maakbaar is. Als de situatie in kaart gebracht is, is deze alweer anders. Hierdoor is Agile heel populair. Dit moet het antwoord geven op het omgaan met de weerbarstige werkelijkheid. Besturingsmodellen krijgen daarom een Agile sausje, maar daarmee ben je er niet. 

Als mensen hetzelfde blijven doen wat ze deden, dan verandert het gedrag van mensen niet en werkt Agile ook niet. Er is dus meer nodig om om te gaan met de veranderende omgeving en daarom gaan GRC, Cyber-Security en Agile gedragsverandering hand-in-hand. Opdrachten zijn erop gericht om synergie hierin te bereiken.