De volgende stap is dat je wederzijds afhankelijk bent

We zijn onderweg naar wederzijds afhankelijk zijn

Mark: “Hoe zie jij dit verder ontwikkelen?”

Hugo: “Er is een vrij simpele evolutie gedachte in de vorming van de mensen. Je komt op aarde als een afhankelijk wezen. Je creëert in de puberteit je onafhankelijkheid, zodat je zelfstandig door het leven kan. Vervolgens gaan we werken en krijgen een relatie waar we weer afhankelijk worden. Daar zitten we nu in. In een soort onafhankelijkheidscrisis. Dat hoort bij de hunkering naar individualiteit en gezien worden. Ik zie dat als een tussenfase. We zijn onderweg naar volwassen wederzijdse afhankelijkheid. Dat is gelijkwaardig anderen aanvullen zonder wilsoplegging en machtsmisbruik. Gezonde relaties met een levenspartner zijn gebaseerd op een wederzijds afhankelijke relatie. Helaas hebben veel relaties hebben dit grondbeginsel niet in zich. Traditionele rollenpatronen maken partner, of afhankelijk, of juist onafhankelijk. Dan leven partners langs elkaar onder hetzelfde dak.

Dit valt of staat bij de juiste vragen

Hedendaags organiseren maakt medewerkers afhankelijk van managers, die vervolgens proberen medewerkers onafhankelijk te laten gedragen. Stel dat je wederzijdse afhankelijkheid introduceert in een organisatie. Ik heb daar een artikel en een hoofdstuk in een boek over geschreven. Technologie maakt het namelijk mogelijk. Er ontstaat dan een enorme dynamiek. Iedereen managet dan zijn of haar bijdrage aan gedeelde doelen realiseren met anderen. De groep komt voor elkaar op en zorgt ervoor dat iedereen zich maximaal inzet. Anders wordt het doel niet gehaald en zijn er geen inkomsten. Dit valt en staat bij het stellen van de juiste vragen aan elkaar.”

Vaak is het vuren zonder om hulp te vragen

Hoe vaak hoor je een vraag in organisaties. Ga het maar eens bewust turven hoe vaak dit gebeurt. En wat voor soort vragen. Vaak is het vragen naar de bekende weg om iemand anders iets in de schoenen te schuiven. Er heerst immers een doodzonde in organisaties. Dat is niet blootgeven dat je iets niet weet of begrijpt. Zeker op managementniveau. Gezond samenwerken kan alleen als je je eigen beperkingen respecteert en anderen om hulp vraagt als je niet weet of begrijpt wat te doen. Kijk ook eens naar de e-mails en in hoeverre het vuren zonder om hulp vragen is. Toch is het helemaal niet zo moeilijk om een organisatie te creëren waar je heel laagdrempelig vragen kunt faciliteren. Door een kennis gedreven platform dat via tagging vragen stuurt naar professionals die het beste antwoord kunnen geven. Een dergelijke organisatie bestaat dus uit allemaal kennismanagers.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *