Waar het om gaat is kennis toepassen.

Zelfverrijking en jezelf ontwikkelen nemen in belang toe

Mark: “Ik zie dat technologische ontwikkelingen ervoor zorgen dat dingen op een nieuwe manier mogelijk zijn. Dat betekent dat steeds meer handelingen geautomatiseerd worden. Hierdoor vallen mensen uit het systeem. Een groeiende groep mensen is bewust bezig met de vraag of wel op de goede weg zijn en of zaken niet anders kunnen of moeten. Hoe plaats jij dit in jouw toekomstvisie?”

Hugo: ”Je hebt altijd te maken met generatieverschillen. Wat je ziet bij de jonge generatie is dat ze al heel erg losgeweekt is van ‘opleidinkje doen’, een ‘baantje kiezen’ en ‘jaren hetzelfde werk doen’. Bij de jeugd ontstaat een verandering in het combineren van mogelijkheden met vrije tijd. We worden minder belast met allerlei zaken die tijd vreten, kijk maar naar het huishouden. Dus je krijgt steeds meer vrije tijd om andere dingen te doen en groeit de spanning om iets zinvols met die vrije tijd te doen. Daarnaast neemt de intelligentie toe. Elke 10 jaar gaat de huidige jonge generatie met 3 IQ punten omhoog. Tevens is met het Internet onbeperkt kennis voorhanden. Dat bij elkaar maakt dat zelfverrijking en jezelf ontwikkelen in belang toenemen. Door continu kennis toepassen in verschillenden situaties. Ik zie het al bij mijn kinderen. Ik denk dan ook dat het bewust bezig zijn met de eigen ontwikkeling gemeengoed aan het worden is. Alleen mensen die zichzelf niet ontwikkelen vallen uit het bestaande systeem.“

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *