Een boek over succesvol samenwerken moet je niet alleen schrijven

Ik ontving van Eddy Hoogendijk het boek “Succesvol samenwerken”. Of ik deze hier wilde downloaden en lezen. Ik heb met Eddy samengewerkt toen ik bij een groot bedrijf ondersteuning leverde voor een groot programma. Ik download dus het boek en neem contact op om te vragen of ik hem wat vragen over het boek mag stellen als ik het boek heb gelezen. Dat is goed en we maken een afspraak.

In de tussentijd lees ik het boek. Het boek gaat over samenwerken, maar ook over veranderen en coachen. Een model voor succesvol samenwerken wordt als leidraad gehanteerd en er wordt gesproken over een ‘reis van samenwerken’. Dat is interessant. Een reismodel voor samenwerken. Wat zou hier achter zitten? Het voelt aan als een ‘persoonlijk ontwikkelboek’. Na verloop van tijd merk ik dat ik in het boek aan het zoeken ben naar de ‘Eddy’ achter het verhaal. Tijd voor de afspraak dus.

Een boek over succesvol samenwerken moet je niet alleen schrijven

Mark: “Hoe ben je tot het schrijven van dit boek gekomen?”

Ik heb al langer over nagedacht. Ik heb een keer een minor gedaan aan de hogeschool in Utrecht over Covey. Toen heb ik al een deel over Covey gedaan en toen is het gaan sudderen. Nu had ik het gevoel dat het een goed moment is. Ik wilde er wel echt werk van maken en dus aan mezelf een committent doen en ‘publiek’ uitspreken dat het gaat komen. Dus nu is het er gekomen. Het boek gaat ook over samenwerken, dus moet je dat niet in je eentje schrijven. Daarom heb ik verschillende mensen uit mijn netwerk benaderd om mee te lezen.

Ik breng graag gedachtegoed bij elkaar

Mark: “Er worden in het boek nogal wat theorieën aangehaald en uitgelegd. Pas in de voorbeelden zie je de toepassing en de ‘Eddy’ terugkomen. Daarom ben ik in jouw boek soms op zoek gegaan naar de Eddy achter het boek. Is dit een bewuste keuze? ”

Eddy: “Er zijn meer personen geweest, ook in mijn review groep, die zich dit afvroegen. Ik heb me daarom ook bewust afgevraagd of ik er nog een extra eigen stuk aan wilde toevoegen. Ik heb uiteindelijk besloten om dit niet te doen. Ik ben door de mensen die ik aanhaal geïnspireerd, zoals Stephen Covey, Kotter en Caluwe. Ik breng graag hun gedachtegoed bij elkaar. Dat is hetgeen wat voor mij waarde brengt.

Ik laat de ‘Eddy’ toevoeging zoveel mogelijk in de voorbeelden. Deze voorbeelden brengen het dichter bij de mensen voor wie ik het schrijf. Daarin probeer ik het gedachtegoed zoveel mogelijk te vertalen in ‘hoe doe je dat’ in een werkomgeving. Hoe breng je tot stand dat je een probleemoplossend team bouwt. Hoe zorg je nu dat je niet ingaat op de aap die op je schouder wordt gezet door de teammanagers of de teamleden. Hoe zorg je nu dat het team als geheel met oplossingen komt. Dus dat je zoveel mogelijk potentie eruit haalt. Dat probeer ik met voorbeelden te doen. Ik vind het daarbij goed om er ook een onderbouwing bij te geven. Het zijn niet alleen mijn ideeën. Ik ben ook weer gevoed door verschillende personen. Dat mag allemaal een plek krijgen.”

Wordt vervolgd …

Nieuw boek: Grijp gedrag – Word meester in doen en laten.

Grijp gedrag – Word meester in doen en laten

Mark: “Je probeert jouw ideeën dus in Jip en Janneke taal ook in je boeken op te schrijven. Als je een nieuw boek zou mogen schrijven welke zou dat dan zijn?”

Hugo: “Ik ben een nieuw boek aan het schrijven.”

Mark: “Oh, welke is dat? Waar gaat het over?”

Hugo: “De werktitel is ‘Grijp gedrag’ en de subtitel is ‘Word meester in doen en laten’. Ik heb het zo genoemd dat het tweeledig interpretabel is. Je kunt het interpreteren als je eigen of andermans doen en laten. Beide kanten zitten erin. Centraal staat mijn gedragsraamwerk, maar nu helemaal uitgeschreven in wat het allemaal betekent en hoe je het kan toepassen in het veranderen van denken en doen.”

Je moet niet proberen het gedrag van de ander te veranderen

Mark: “Je eigen, dat van anderen of beide?”

Hugo: “Het is beide. Je kan in principe het gedrag van anderen niet veranderen zonder dat die persoon zich 100% daaraan onderwerpt. Iedere tegenwerping is al een remming in zichzelf. Als je tegen iemand zegt je moet iedere dag een glas water drinken en de ander denkt ‘Toedeledokie, dat gaan we dus niet doen’, gaat er echt niets gebeuren. In de huiselijke sfeer komt dit geregeld voor. Denk dan aan gezonde voeding, pillen slikken of huishoudelijke taken doen, zoals de vaat doen en spullen opruimen. Ander voorbeeld is afkomen van een slechte gewoonte, zoals stoppen met roken en minder drinken. Je moet niet proberen het gedrag van de ander te veranderen. Dat is een soort basis wetmatigheid. Je kunt de ander dus beïnvloeden door zelf anders te gaan denken en doen.

Waar komen de prikkels vandaan

Mark: “En hoe werkt dat gedragsraamwerk dan?”

Hugo: “Het gedragsraamwerk heeft iets heel simpels in zich. Het geeft weer waar prikkels van gedrag vandaan komen. Gedrag wordt namelijk altijd geprikkeld. Iets veroorzaakt dat je bepaald gedrag gaat vertonen. Eén daarvan is mensen, je sociale omgeving. Als partners in de huiselijke sfeer vertegenwoordig jij een deel van de sociale omgeving van de ander. Dat betekent dat als jij je kinderen ander gedrag wilt bijbrengen, jij dit gedrag kan helpen oproepen door je eigen gedrag. Dat is heel iets anders dan dat je vertelt hoe zij zich mogen gedragen. Dat werkt tot de puberteit vanwege de autoriteit en loyaliteit van je kinderen. Daarna is het over.”

Mensen begrijpen nauwelijks wat verdienen betekent

Mark: “Beïnvloeden door zelf anders te gaan doen is een hele indirecte aanpak. Die wel heel bewust kan zijn.”

Hugo: “Voor jou is het bewust. Bijvoorbeeld doordat je niet meer straft, maar het gewenste gedrag positief gaat bekrachtigen. Iets heel simpels. Voor degene die je wit beïnvloeden is het veel minder bewust. Even terug naar je vraag over de hervorming van het onderwijs. Stel dat we dit soort principes over hoe mensen denken en doen al op de kleuterschool gaan meegeven. Dan zouden we over 20 jaar een generatie hebben die niet alleen maar loopt te straffen. Loop maar eens door de supermarkt dan is het alleen maar nee, niet doen, nu ophouden want anders. Om gek van te worden. Mensen begrijpen nauwelijks wat verdienen betekent in het opvoeden van hun kinderen.”

Wordt vervolgd …

Het boek Aerodynamisch Veranderen door Hugo Meijers is verhelderend

Geïntrigeerd door het boek Aerodynamisch Veranderen van Hugo Meijers heb ik hem gebeld voor een interview. Dit is anders dan wat ik normaal doe. Ben ik na het lezen al veranderd?

Herkenbaar en verhelderend

Ik heb zijn verkorte versie gelezen en ervaar dat het geen romannetje is. Het boek is een beschrijving van een reis van zelfontwikkeling. Het neemt je mee in bewust en onbewust gedrag in organisaties. Het maakt bewust dat zeker 80 procent van organisatiegedrag onbewust is. Alleen zelfontwikkeling en bewustwording van eigen gedrag zorgen voor anders denken en anders doen. In het boek Aerodynamisch Veranderen wordt dit op herkenbare en verhelderende wijze beschreven. 

Ik bel Hugo en ik krijg hem direct aan de lijn. We spreken best een tijdje omdat hij in de auto zit en blijkbaar tijd heeft. Ik ervaar een prettig gesprek, waarin we hebben gesproken over de reden waarom ik bel en over wat we beiden in organisaties en daarbuiten ZIEN. Er ontstaat een vrolijke sfeer en kunnen lachen om hoe zaken nu georganiseerd worden. Uiteindelijk vraag ik of ik hem een keer mag interviewen. We maken een afspraak. Om 10.00 uur exact neem ik contact op met Hugo voor het interview. Nu ik het zo opschrijf zie ik de datum. Dit kan geen toeval zijn. Er zitten veel nullen, enen en zessen in. Zou dat wat betekenen? Het interview gaat van start met mijn eerste vraag.

Wordt vervolgd …