Hield de vinger aan de pols met betrekking tot de kwaliteit

Ik heb Mark leren kennen bij de Inspectie van Verkeer en Waterstaat in het project implementatie Boordcomputer Taxi. Dit project werd geconfronteerd met voortdurend wijzigende specificaties en een hoog ambitieniveau, met strikte budgetgrenzen. Dit project was zeer uitdagend, enerzijds door de publieke opinie, anderzijds door de politiek en door bestuurlijke reorganisaties. Verder kent het project een grote hoeveelheid ketenpartners die allen op een lijn moesten komen qua doorlooptijd en planning. Mark was zeer adequaat in de naleving van processen en procedures, Mark hield de vinger aan de pols met betrekking tot de kwaliteit van op te leveren producten. Mark was een ware horzel in de pels van de projectmanager en ik heb wat dat betreft veel plezier aan Mark gehad. Hij hield mij scherp. Mark is zeer integer en als collega een plezierige persoon. Mark is naast zijn rol Q&A ook een uitstekend projectmanager.