Agile GRC coach

De wereld verandert, verander jij ook?

uITvisie

IT ontwikkelingen creëren zo nieuwe mogelijkheden en daardoor nieuw gedrag. Hierdoor ontstaat er een nieuwe dynamiek en is een andere aanpak nodig.

Oude besturingsmodellen voldoen niet meer. Veranderingen volgen elkaar te snel op zodat situaties niet meer maakbaar zijn. Als de situatie in kaart gebracht is, is deze alweer anders.

De Governance, Risk & Compliance (waaronder bijvoorbeeld ook GDPR en Cyber-security) worden meer Agile omdat niet vooraf te zeggen is wat er nodig is.

Dit vereist een andere mindset, strategie en implementatie. Als je doet wat je deed krijg je niet wat je nodig hebt.